Planteprojektet

I november 2019 fik vi sat 200 nye planter – sammen med 1500 krokus i forskellige farver . Denne genbeplantning ”af rosenområderne” var en beslutning fra sidste generalforsamling, hvor der også blev nedsat et lille udvalg, der skulle føre projektet til dørs.

Under kyndig vejledning af gartner og grundejermedlem Bjarne Hansen fik vi valgt de rette planter i henhold til jordbundforhold – biodiversitet – sol/skygge og farver og oplevelser Og så skulle planterne jo i jorden. Bjarne fik arrangeret et uddannelsesforløb for 90 elever, som mødte op i tre hold her på fælles-arealet over tre dage og håndgravede de mange planter. Hele den valgte flora blev så også til teoretisk stof for eleverne, som udover planternes egenskaber også skal kende de botaniske navne.